Outsourcing IT

Usługa dedykowana klientom oczekującym szerokiego wsparcia naszych specjalistów; kompleksowej, stałej oraz profesjonalnej opieki nad całą infrastrukturą informatyczną firmy, instytucji.


Outsourcing-IT to krótki czas reakcji na wszelkie zgłoszone problemy; to regularna diagnostyka sieci, sprzętu oraz oprogramowania; to doradztwo techniczne, e-marketingowe; zarządzanie projektami informatycznymi; to oszczędności [nie trzeba zatrudniać wielu specjalistów] oraz gwarancja ciągłości pracy Twojej firmy.


Umowa serwisowa na outsourcing-IT gwarantuje m.in.:

  •     Hotline - dostęp do pomocy telefonicznej
  •     Gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii
  •     Okresowy przegląd, kontrolę i gruntowną konserwację sprzętu, oprogramowania i sieci  komputerowych
  •     Bierzącą aktualizację oprogramowania wg zaleceń producenta
  •     Stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych
  •     Okresową archiwizację danych (backup)
  •     Nieprzerwaną profilaktykę antywirusową (uaktualnienia, raporty)
  •     Bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje dot. koniecznych modyfikacji
  •     Pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy
  •     itp.

 

Zakres świadczonych usług ustalany jest zawsze indywidualnie pod kontem klienta.

IDŹ DO GÓRY